1

BJØRN ERIKSEN

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i URANIENBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Ansvarlig for KG`s elevaksjon

Lærer ved Kristelig Gymnasium

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Vara i Uranienborg menighetsråd

Satsningsområder

  • At mennesker blir kjent med jesus
  • Barne- og ungdomsarbeid

Utfyllende presentasjon

Mitt navn er Bjørn Eriksen. Gift småbarnsfar bosatt på Frogner, men er egentlig fra Grimstad. Oppvokst i «Frikirka», men har de siste årene gått i Uranienborg kirke. Deltar mye med familien på «Urra Barn» og liker å engasjere meg.

Andre kandidater på samme liste

2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1971, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1955, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1999, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1965, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1941, Tidl. idrettspedagog
7
EIRIK SANDNES f. 1992, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1950, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1967, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1943, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1953, Seksjonsleder