2

ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND

Stilling: Museumskonsulent. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i URANIENBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Kontaktlærer, Sandved barneskole

Lærerutdannelse, Stavanger lærerhøgskole

Pedagog, Frogner pedaogiske fagteam

Spesialpedagogikk, Universitetet i Agder

Vertskap, Den norske sjømannskirke

Verv i kirkelig sammenheng

Sekretær, Lindesnes KFUK/KFUM

Styremedlem, Oslo/ Akershus kretsstyre KFUK/KFUM

Satsningsområder

  • Menighetens diakonale arbeid
  • Trekke flere inn i menighetens fellesskap
  • Åpen og inkluderende kirke for alle uansett livssituasjon
  • Gi mennesker mot til tro, håp og engasjement!

Utfyllende presentasjon

Anne Solveig Romedal Sandland f. 16.07.1969 kommer fra  Vigeland i Lindesnes kommune.
Bosatt i Oslo, bydel Frogner siden våren 2006
Er i dag ansatt som museums/administrasjonskonsulent ved Oslo museum

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1977, Adjunkt
3
OLE TØRKLEP f. 1955, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1999, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1965, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1941, Tidl. idrettspedagog
7
EIRIK SANDNES f. 1992, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1950, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1967, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1943, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1953, Seksjonsleder