4

MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN

Stilling: Sykepleier. Fødselsår: 1999 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i URANIENBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2016 - 2019
Bachelor i sykepleie, VID Vitenskapelige høgskole

2016 - 2019
Pleieassistent, Eskelundstunet omsorgsboliger og dagsenter

2019 - 2019
Vikarierende menighetssekretær, Uranienborg menighet

Verv i kirkelig sammenheng

2017 -
Dirigent minigospel, Uranienborg menighet

2018 -
Dirigent urragospel, Uranienborg menighet

Satsningsområder

  • Kirke for alle
  • Barne- og familiearbeid
  • Ungdomsarbeid

Utfyllende presentasjon

Mitt navn er Mathilde Lindeman Andersen. Jeg er beboer i menighetsblokka i Uranienborg menighet, og er aktiv i kirkens barne- og familiearbeid. Jeg er utdannet sykepleier fra VID vitenskapelige høgskole, avd. Diakonhjemmet, og ser frem til å jobbe som sykepleier fra høsten 2019. Jeg brenner for en åpen kirke der alle skal føle seg velkomne,  og har et ekstra bankende hjerte for barne- familie- og ungdomsarbeidet i menigheten vår.

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1977, Adjunkt
2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1971, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1955, Arkitekt
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1965, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1941, Tidl. idrettspedagog
7
EIRIK SANDNES f. 1992, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1950, Tidl.lærer/spesialpedagog
9
INGER MARIE LID f. 1967, Professor
10
INGER LUND PETERSEN f. 1943, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1953, Seksjonsleder