9

INGER MARIE LID

Stilling: Professor. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i URANIENBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1994 -
Cand. Theol., Det teologiske fakultet. UiO. Køvenhavn/ Århus

1994 - 1995
Konsulent, Norske kirkeakademiers fellesråd

2011 - 2017
Førsteamanuensis, vitenskapsteori og etikk. HiOA

2012 -
Ph.D. i systematisk teologi, Det teologiske fakultet. UiO

2017 -
Professor, VID vitenskapelige høyskole

Verv i kirkelig sammenheng

Barne- og ungdomsleder, Hinna kirke, Stavanger

Verv i offentlig sammenheng

Fagl. ansv. «Funksjonshemming» og «Universell utforming» SNL

1986 - 1988
Leder, Stavanger kristelige studenter forbund

1989 - 1991
Etablerer og leder Københavns Kristelige studenter forbund

2015 -
Faglig medlem Oslo komm. sentrale råd for funksjonshemmede

Satsningsområder

  • Universell utforming og likeverdig tilgjengelighet
  • Gudstjeneste og kirkemusikk
  • Sosial rettferdighet
  • Forankring i by, bydel og lokalsamfunn
  • Grønn menighet

Utfyllende presentasjon

Jeg er født i Stavanger og har bodd i Oslo siden 1993, og i menigheten siden 2002. Jeg er utdannet teolog fra Universitetet i Oslo med flere års studier ved Københavns universitet og Universitetet i Århus, og har doktorgrad i systematisk teologi.
Inntil jeg begynte som forsker i 2007 har jeg arbeidet i organisasjoner og offentlig forvaltning, Oslo kommune bydel Stovner og bydel Gamle Oslo, og Sosial- og helsedirektoratet.

Jeg er interessert i medborgerskap og hvordan samfunnets institusjoner kan legge til rette for og støtte opp under medborgerskap i praksis.
Jeg har deltatt i menighetens språkcafe siden oppstart, og er med så ofte jeg har anledning.

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN ERIKSEN f. 1977, Adjunkt
2
ANNE SOLVEIG ROMEDAL SANDLAND f. 1971, Museumskonsulent
3
OLE TØRKLEP f. 1955, Arkitekt
4
MATHILDE LINDEMAN ANDERSEN f. 1999, Sykepleier
5
HILDE FRAFJORD JOHNSON f. 1965, Tidl. generalsekretær
6
INGER GUNHILDE FORFANG SANDVIK f. 1941, Tidl. idrettspedagog
7
EIRIK SANDNES f. 1992, Lektor
8
INGER SCHRØDER BERG f. 1950, Tidl.lærer/spesialpedagog
10
INGER LUND PETERSEN f. 1943, Tidl. seksjonsleder
11
PAUL STRAY f. 1953, Seksjonsleder