2

ANSTEIN NORHEIM

Stilling: Regnskapskonsulent. Fødselsår: 1991 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLEKKERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

2006 - 2008
Kristiansand dyrepark, Sommeransatt parkering

2008 - 2008
Det Norske Misjonsselskap, leirteam Havglimt

2009 - 2010
Normisjon region Agder, leirteam Agderstrand, Eikely ++

2009 - 2014
Flekkerøy menighet, Ungdomsarbeider

2010 - 2010
Meny Vågsbygd, Deltidsansatt

Verv i kirkelig sammenheng

2004 - 2009
Styreleder i ungdomsklubben Large, Flekkerøy kirke

2005 - 2013
Styremedlem Øygospel

2007 - 2010
Deltatt på Ungdommens kirkemøte, to ganger

2007 - 2012
Medlem av ungdomsrådet, Agder og T. bispedømme

2015 - 2019
Medlem av Flekkerøy menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

2007 - 2008
Kasserer, styret for Credorussen, Kristiansand

2008 - 2008
Leder av studentrådet, Bibelskolen i Grimstad

2008 - 2008
Styremedlem i Credorussens Stiftelse

2013 - 2015
Leder av Regionråd, Det Norske Misjonsselskap Ungdom, Sør

2013 - 2015
Medlem av regionstyret Sør, Det Norske Misjonsselskap

Satsningsområder

  • Skape eierskap og tilhørighet til menighet og nytt kirkebygg
  • Styrke og videreutvikle barne- og familiearbeidet
  • Fokus på både trosskapende og bevarende ungdomsarbeid
  • Styrke arbeidet for unge voksne
  • Skape en gudstjeneste for alle

Andre kandidater på samme liste

1
GRETHE ABUSDAL f. 1961, Enhetsleder intensiv Vesterøya 105
3
STIG RUNE SKARAN f. 1978, Barnehageassisten Revemyrknausen 3
4
KARIN BJØRNDAL f. 1984, Sykepleier - avd.leder Nestemyrveien 63
5
NOA OLIVER KRISTIANSEN f. 2002, Tømmerlærling Vragesløyfen 63
6
TONE VIGSØ f. 1972, Lektor og rådgiver Holta 6
7
RITA ERETVEIT f. 1965, Sykepleier Paulen 12
8
RUNE NIKOLAISEN f. 1967, Rådgiver Hattesteinen 44a
9
NILS GUTTORMSEN f. 1992, Gartner/avdelingsleder Østerøya 124
10
VIVIAN HOLM f. 1959, Fagarbeider Kvitefjellveien 4
11
ØYSTEIN KRISTIANSEN f. 1986, Servicekoordinator Bergstøveien 34
12
ASBJØRN NILSEN AADNEVIG f. 1976, HR sjef Gråheia 18a
13
ANNE GRETE BIRKELAND f. 1971, Lærer Paulen 36
14
Sven Bjørn Hillesund f. 1970, Selger Skylleviga 121
15
OVE TOLLEFSRUD f. 1991, Purchaser/Daglig leder Vragesløyfen 6