1

LEIV ERIK ELVESTAD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TILLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1968 - 1975
Lektorutdanning med lærereksamen, kristendomskunnskap og tys

1977 - 1986
Lektor og studieinspektør ved Nordreisa videregående skole

1986 - 2017
Inspektør, rektor og studieleder ved KVT

Verv i kirkelig sammenheng

1989 - 2001
Tiller menighetsråd

2013 - 2019
Tiller menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

2001 - 2007
NMS regionstyre Trøndelag

2017 - 2020
NMS regionstyre Trøndelag

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Diakoni
  • Musikk
  • Nytt kirkesenter
  • Soknestrukturprosjektet

Andre kandidater på samme liste

2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1953, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1961, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1956, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1973, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1978, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1980 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1958, Økonom Alf Godagers veg
9
LUDVIG KARLSEN f. 1946, Pensjonist Lykkmarka