2

AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE

Stilling: Seniorkonsulent. Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TILLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Seniorkonsulent Nidaros bispedømmeråd

- 1983
Sosialpedagogikk

- 2010
Prosjektledelse

1974 - 1993
Teleskolen og ulike stillinger i Televerket

Verv i kirkelig sammenheng

1986 - 1993
Tiller menighetsråd

Utfyllende presentasjon

Jeg ønsker at Den norske kirke fortsatt skal være en bekjennende, åpen og inkluderende folkekirke. Jeg er opptatt av at kirka oppleves relevant for menneskers liv og at alle er velkomne.

Andre kandidater på samme liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1952, Pensjonist Rognbudalen
3
ALF EGIL AABERGE f. 1963, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1958, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1975, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1980, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1982 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1960, Økonom Alf Godagers veg
9
LUDVIG KARLSEN f. 1948, Pensjonist Lykkmarka