4

THORE NOME

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TILLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1983 - 1991
Residerende kapellan Selbu og Tydal

1991 - 2004
Stiftskapellan/seksjonsleder Nidaros bispedømme

2004 - 2011
Sokneprest Kolstad

2012 - 2017
Prostiprest Heimdal prosti

Verv i kirkelig sammenheng

Deltatt i en rekke komiteer og utvalg på bispedømmeplan

Medlem i Kolstad menighetsråd

Medlem i Trondheim kirkelige fellesråd

Medlem i Tydal menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Leder i Bibelselskapskomiteen i Nidaros

Medlem/styreleder i KFUK-KFUM Trøndelag krets

Medlem/styreleder i Nea radio

Satsningsområder

  • Et variert gudstjenesteliv
  • Diakoni, både lokal og internasjonal
  • Undervisning, særlig barne- og ungdomsarbeid/trosopplæring
  • Musikk/kultur

Andre kandidater på samme liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1952, Pensjonist Rognbudalen
2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1955, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1963, Senioringeniør Torvmyra
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1975, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1980, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1982 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1960, Økonom Alf Godagers veg
9
LUDVIG KARLSEN f. 1948, Pensjonist Lykkmarka