8

TROND GARNES

Stilling: Økonom. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TILLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1977 - 1981
Siviløkonom

1993 - 1996
Master of Business Management

Verv i offentlig sammenheng

1975 - 2019
Diverse leveroppgaver innen KFUK-KFUM

1990 - 2019
Medlem, en periode leder i styret for Tiller Menighetssenter

1999 - 2011
Vara til Bystyret i Trondheim for KrF

Utfyllende presentasjon

Arbeid blant barn og unge, som møter dem i deres hverdag og virkelighet.
Variasjon i kirkemusikken, som treffer bredden hos dagens barn og unge.
Deltakelse, ansvar og tilhørighet i menighetsliv og gudstjenester.
Hvordan møte dåpsfølger og andre foreldre/barn på en måte som gjør at de kommer tilbake til andre av menighetens aktiviteter.
Inkludering av ungdom og innvandrere i menighetens ulike aktiviteter.
Variasjon i gudstjenesteformer.

Andre kandidater på samme liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1952, Pensjonist Rognbudalen
2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1955, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1963, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1958, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1975, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1980, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1982 Porsmyra
9
LUDVIG KARLSEN f. 1948, Pensjonist Lykkmarka