9

LUDVIG KARLSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TILLER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1963 - 1966
Realgymnas

1967 - 1971
NTH Maskin B/Skips

1975 - 1981
Forsker FTFI Fangstseksjonen Bergen

1981 - 1985
Førsteamanuensis, Norges Fiskerihøgskole

1986 - 2015
Førsteamanuensis, NTH / NTNU

Verv i kirkelig sammenheng

2007 - 2011
Medlem Tiller menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

1990 -
Styremedlem/kasserer Åsheim/Kolstad skoleorkester

1990 - 1999
Kasserer Sjetne IL / Friidrett


Andre kandidater på samme liste

1
LEIV ERIK ELVESTAD f. 1950, Pensjonist Rognbudalen
2
AUD JOHANNE KEYSAN ROSVOLDSVE f. 1953, Seniorkonsulent Ingeborg Ofstads veg
3
ALF EGIL AABERGE f. 1961, Senioringeniør Torvmyra
4
THORE NOME f. 1956, Pensjonist Arne Solbergs veg
5
HILDE BJØRNHOLM EZEH f. 1973, Miljøterapeut Lykkmarka
6
SIGMUND AASJORD f. 1978, Freelance sanger m.m. Movollen
7
STIAN SAMSET ELVEBAKK f. 1980 Porsmyra
8
TROND GARNES f. 1958, Økonom Alf Godagers veg