7

KIRSTEN BERIT HÆTTA GUTTORM

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANA KIRKELIG FELLESRÅD DEANU GIRKOLAS OKTASASRADDI på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste