8

DAN HENRIK HEIBERG

Stilling: . Fødselsår: 1991 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TANA KIRKELIG FELLESRÅD DEANU GIRKOLAS OKTASASRADDI på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste