3

JOHN BENDIK MØKKELGÅRD

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RINDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste