3

ROLF SOLÅS

Stilling: . Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRIM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste