8

TROND JENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRIM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste