7

OLAV VÅGE

Stilling: Selvstendig konsulent. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1991 - 1994
Ingeniør Kybernetikk, HRS, Stavanger

1994 - 1997
Sivilingeniør Kybernetikk, NTNU, Trondheim

1997 - 2004
Programvareutvikler, Reuters Norge, Oslo

2004 -
Selvstendig konsulent

Verv i kirkelig sammenheng

1989 - 1991
Klokker (ansatt), Årdal kyrkje, Hjelmeland

1991 - 1994
Klokker (frivillig), Madlavoll kirke, Stavanger

2004 - 2011
Lyd og bilde (frivillig), Hinna kirke, Stavanger

2009 - 2011
Hinna Menighetsråd, Stavanger

2015 -
Lyd og bilde (frivillig) Rossabø menighet

Satsningsområder

  • Opprettholde /videreføre satsing på barn/unge i menigheten samt at alle
  • generasjoner har et tilbud i kirken, og at menigheten fortsetter å være en
  • møteplass for folk i søre bydel i Haugesund.

Andre kandidater på samme liste

1
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL f. 1978, Økonomidirektør Fjellveien 58
2
SILJE OLAUSSEN f. 1994, Haugesund krk. fellesråd Jeppevegen 5
3
KJELL EINAR BERGSAGER f. 1949, Pensjonist Johan Falkbergetsgt. 20
4
ANNE MARTHE MØINICHEN f. 1967, Politiadvokat 2 Rossabøleitet 4
5
MORTEN WAKA f. 1998, Elektriker Aibel Haugesun Austmannavegen 20 A
6
ELI EMILIE HEIMARK f. 1963 Diktervegen
8
SVEIN EGIL SØRLAND f. 1972, Marine Superintendent Ørpetveitvegen 269B
9
EIRIK HUSTVEDT f. 1953, Pensjonist Olaf Bullsgate 5
10
BENEDICTE SKJOLD-ØDEGAARD f. 1982, Overlege Varildsgate 13
11
ELIN KVAMSØY SJURSEN f. 1955, Overingeniør Sjøfartsdir. Bokngata 84
12
KJELL IVAR GLETTE f. 1960, Fastlege Hgsd. Legesenter Galeasvegen
13
LAILA SYNNØVE KONGESTØL f. 1950, Pensjonist Strandgata 36