10

BENEDICTE SKJOLD-ØDEGAARD

Stilling: Overlege. Fødselsår: 1982 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Overlege ved kirurgisk avdeling, Haugesund sjukehus

Påbegynt doktorgradarbeid ift opplæring, kvalitet og pasient

Utdannet lege

Satsningsområder

  • At kirken skal være åpen og tilgjengelig - det skal være lav terskel og høyt und
  • At kirken skal være et godt sted å være der alle blir sett og inkludert - og
  • der det skapes arenaer for fellesskap.
  • Diakonitjenesten - viktigheten av å styrke og synliggjøre dette tilbudet
  • Barne- og ungdomsarbeid

Andre kandidater på samme liste

1
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL f. 1978, Økonomidirektør Fjellveien 58
2
SILJE OLAUSSEN f. 1994, Haugesund krk. fellesråd Jeppevegen 5
3
KJELL EINAR BERGSAGER f. 1949, Pensjonist Johan Falkbergetsgt. 20
4
ANNE MARTHE MØINICHEN f. 1967, Politiadvokat 2 Rossabøleitet 4
5
MORTEN WAKA f. 1998, Elektriker Aibel Haugesun Austmannavegen 20 A
6
ELI EMILIE HEIMARK f. 1963 Diktervegen
7
OLAV VÅGE f. 1974, Selvstendig konsulent Idunsveg 12
8
SVEIN EGIL SØRLAND f. 1972, Marine Superintendent Ørpetveitvegen 269B
9
EIRIK HUSTVEDT f. 1953, Pensjonist Olaf Bullsgate 5
11
ELIN KVAMSØY SJURSEN f. 1955, Overingeniør Sjøfartsdir. Bokngata 84
12
KJELL IVAR GLETTE f. 1960, Fastlege Hgsd. Legesenter Galeasvegen
13
LAILA SYNNØVE KONGESTØL f. 1950, Pensjonist Strandgata 36