11

ELIN KVAMSØY SJURSEN

Stilling: Overingeniør Sjøfartsdir.. Fødselsår: 1954 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1992 - 2001
Høgskolen Stord/Haugesund avd. for sikkerhetsopplæring

2001 - 2006
ResQ AS

2007 -
Sjøfartsdirektoratet

Verv i kirkelig sammenheng

2011 - 2015
Rossabø menighetsrpd

2011 - 2019
Vara til Haugesund kirkelige fellesråd

2015 - 2019
Arbeidsmiljøutvalg Haugesund kirkelige fellesråd

2015 - 2019
Rossabø menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Klassekontakt, foreldreråd, samarbeidsutvalg

Tillitsvalgt adm/teknisk ansatte ved HSH avd. for sikkerhets

1994 - 2006
opplæring og ResQ AS

1999 - 2001
Avd. styret for HSH avd. for sikkerhetsopplæring

2001 - 2006
Representant styret for ResQ AS

Satsningsområder

  • Barne- og ungdomsarbeid i skole og fritid.
  • Miljø - hva kan kirken bidra med?
  • Eldreomsorg - hva kan kirken bidra med?
  • Bruk av kirkens lokaler i ulike sammenhenger - barn, unge, voksne og eldre.

Andre kandidater på samme liste

1
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL f. 1977, Økonomidirektør Fjellveien 58
2
SILJE OLAUSSEN f. 1993, Haugesund krk. fellesråd Jeppevegen 5
3
KJELL EINAR BERGSAGER f. 1948, Pensjonist Johan Falkbergetsgt. 20
4
ANNE MARTHE MØINICHEN f. 1966, Politiadvokat 2 Rossabøleitet 4
5
MORTEN WAKA f. 1997, Elektriker Aibel Haugesun Austmannavegen 20 A
6
ELI EMILIE HEIMARK f. 1962 Diktervegen
7
OLAV VÅGE f. 1973, Selvstendig konsulent Idunsveg 12
8
SVEIN EGIL SØRLAND f. 1971, Marine Superintendent Ørpetveitvegen 269B
9
EIRIK HUSTVEDT f. 1952, Pensjonist Olaf Bullsgate 5
10
BENEDICTE SKJOLD-ØDEGAARD f. 1981, Overlege Varildsgate 13
12
KJELL IVAR GLETTE f. 1959, Fastlege Hgsd. Legesenter Galeasvegen
13
LAILA SYNNØVE KONGESTØL f. 1949, Pensjonist Strandgata 36