4

ANNE MARTHE MØINICHEN

Stilling: Politiadvokat 2. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Haugesund kirkelige fellesråd

2015 - 2019
Rossabø menighetsråd

2015 - 2019
Vara Arbeidsmiljøutvalg Haugesund kirkelige fellesråd

Verv i offentlig sammenheng

2019 -
Varamedlem Karmøy Svømmeklubb

Satsningsområder

  • Jeg er opptatt av en åpen, inkluderende og tolerant folkekirke med vekt på
  • likestilling og mangfold i kirken.
  • Barne og ungdomsarbeid.
  • Kirken i et miljøperspektiv.

Andre kandidater på samme liste

1
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL f. 1977, Økonomidirektør Fjellveien 58
2
SILJE OLAUSSEN f. 1993, Haugesund krk. fellesråd Jeppevegen 5
3
KJELL EINAR BERGSAGER f. 1948, Pensjonist Johan Falkbergetsgt. 20
5
MORTEN WAKA f. 1997, Elektriker Aibel Haugesun Austmannavegen 20 A
6
ELI EMILIE HEIMARK f. 1962 Diktervegen
7
OLAV VÅGE f. 1973, Selvstendig konsulent Idunsveg 12
8
SVEIN EGIL SØRLAND f. 1971, Marine Superintendent Ørpetveitvegen 269B
9
EIRIK HUSTVEDT f. 1952, Pensjonist Olaf Bullsgate 5
10
BENEDICTE SKJOLD-ØDEGAARD f. 1981, Overlege Varildsgate 13
11
ELIN KVAMSØY SJURSEN f. 1954, Overingeniør Sjøfartsdir. Bokngata 84
12
KJELL IVAR GLETTE f. 1959, Fastlege Hgsd. Legesenter Galeasvegen
13
LAILA SYNNØVE KONGESTØL f. 1949, Pensjonist Strandgata 36