7

RITA ERETVEIT

Stilling: Sykepleier. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLEKKERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

ADB-utdanning (Administrativ databehandling)

Diverse lederutdanning

Kunsthistorie ved UIB

Sykepleier

Verv i offentlig sammenheng

Barnehagenes foreldreforening: Styremedl. og leder.

Diverse styreutvalg i ulike institusjoner og organisasjoner.

Folkeuniversitetet i Agder/ FU Kr.sand; Styremedl/ dagl. led

Protestfestivalen: Styremedl. og medl. av rådet.

Sykepleierhøgskolen; studentutvleder, styremedl i skolestyre

Satsningsområder

  • Åpen & tilgjengelig kirke for barn/unge.
  • Åpen&inkluderende kirke som skaper trygge rom for fellesskap
  • Kirken som arena for kunst/kultur.

Andre kandidater på samme liste

1
GRETHE ABUSDAL f. 1961, Enhetsleder intensiv Vesterøya 105
2
ANSTEIN NORHEIM f. 1991, Regnskapskonsulent Revemyrbakken 8
3
STIG RUNE SKARAN f. 1978, Barnehageassisten Revemyrknausen 3
4
KARIN BJØRNDAL f. 1984, Sykepleier - avd.leder Nestemyrveien 63
5
NOA OLIVER KRISTIANSEN f. 2002, Tømmerlærling Vragesløyfen 63
6
TONE VIGSØ f. 1972, Lektor og rådgiver Holta 6
8
RUNE NIKOLAISEN f. 1967, Rådgiver Hattesteinen 44a
9
NILS GUTTORMSEN f. 1992, Gartner/avdelingsleder Østerøya 124
10
VIVIAN HOLM f. 1959, Fagarbeider Kvitefjellveien 4
11
ØYSTEIN KRISTIANSEN f. 1986, Servicekoordinator Bergstøveien 34
12
ASBJØRN NILSEN AADNEVIG f. 1976, HR sjef Gråheia 18a
13
ANNE GRETE BIRKELAND f. 1971, Lærer Paulen 36
14
Sven Bjørn Hillesund f. 1970, Selger Skylleviga 121
15
OVE TOLLEFSRUD f. 1991, Purchaser/Daglig leder Vragesløyfen 6