12

ELLEN RAGNHILD ULSETH VELUND

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RAKKESTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste