1

BRITH ELI SAMUELSEN

Stilling: . Fødselsår: 1946 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDKAPP SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste