4

OLE HARTVIK JENSSEN

Stilling: . Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDKAPP SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste