6

STEINARR MARINIUS JENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i NORDKAPP SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste