2

STEPHANIE ESTELLE BRINGSLID

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØVIK OG VEØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Skape en aktiv kirke med fellesskap og refleksjon
  • Diakoni
  • skape en inkluderende kirke

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? 
Arbeidet er interessant og viktig.  Vi trenger en aktiv kirke i våre liv, et sted for fellesskap, refleksjon, og så mye mer.

2.	Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? 
Diakoni er viktig, jeg tror på og er villig til å arbeide for en inkluderende kirke hvor alle kan føle seg velkommen.

Andre kandidater på samme liste

1
ODDLAUG KARI HERJE HOVDENAK f. 1951, Pensjonist Skåla
3
MAY ELIN ASBØL MYHRE f. 1971, Sekretær Bolsøya
4
TRINE ELVSAAS RINGSTAD f. 1968, Sekretær/daglig leder Skåla
5
JENS OVE NAKKEN f. 1956, Assisterende rektor Skåla
6
LORNA LITA BRØNNICH AHDELL f. 1954, Pensjonist Skåla
7
TORE ANDESTAD f. 1955, Høgskolelektor Skåla
8
ALICE MARIE ENGER NESJE f. 1950, Pensjonist Skåla