4

INGER MARGARETH STJERN

Stilling: . Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LADE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste