1

IRENE ELISABETH EIK

Stilling: . Fødselsår: 1998 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Jeg stiller som kandidat til menighetsrådsvalget fordi jeg lenge har hatt et aktivt engasjement for arbeidet i Lund kirke, og da særlig gjennom ungdoms- og studentarbeidet. 
2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Erfaringene jeg har fra ungdoms- og studentarbeid er verdifulle å ta med inn i menighetsrådet slik at bredden av menighetens arbeid representeres her. 
3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Jeg ønsker for Lund kirke at det skal være et godt sted å være for barn, unge og studenter, og at gudstjenestene skal være en naturlig møteplass for alle generasjoner.

Andre kandidater på samme liste