3

ARNHILD LEER-HELGESEN

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Fordi eg ønskjer å bidra til at det gode arbeidet stab og andre friviljuge gjer. Eg har sitte fire år som nestleiar i menighetsrådet, og håper eg framleis har meir å lære og gi.
2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Familien og eg er aktive i kyrkja, både på superonsdag og andre aktivitetar for born, og på gudstenester. Dermed har eg innblikk i arbeidet som blir gjort. Eg har erfaring frå styrearbeid tidlegare (studentmenighet, Changemaker m.m.) og bidreg med nye idear og initiativ. I jobbsamanheng har eg lenge jobba med internasjonale spørsmål med fokus på rettferd, og eg ønskjer å ta med meg dette på lokalt nivå i menigheten.
3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Eg ønskjer at Lund menighet skal vera ein bærekraftig menighet. Det solide og gode arbeidet skal vidareførast med sterk nok økonomi i botn, ein stabil stab og eit godt korps av friviljuge. Samtidig ønskjer eg ei lokal kyrkje som er mangfalding og inkluderande for alle, som aktivt jobbar for å ta vare på miljøet og som er tydeleg i bodskapen om sosial rettferd.

Andre kandidater på samme liste