4

ERIK LUNDE

Stilling: . Fødselsår: 1981 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Jeg stiller til valg fordi vet hvilken betydning kirka har i menneskers liv og i lokalmiljøet. Jeg har selv opplevd hvor viktig kirka har vært for en nyinnflyttet familie her på Lund. Jeg ønsker å bruke av min tid til å være med å styrke arbeidet til kirka her på Lund. 
2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg tror at jeg har en del erfaring som vil være nyttig i menighetsrådet. Jeg er utdannet teolog, kjenner kirka godt og har erfaring fra arbeid i ulike organisasjoner, politikk og samfunnsliv. 
3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Jeg ønsker at Lund menighet skal være en levende menighet i lokalmiljøet. Som småbarnsfar er jeg er særlig opptatt av at Lund menighet må videreføre og videreutvikle et solid barne- og ungdomsarbeid, slik at barn og unge på Lund kan komme til kirka og oppleve rotfeste, bekreftelse og utvikling i møte med den store fortellingen.

Andre kandidater på samme liste