7

TORUN GITMARK

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Lund har vært min menighet hele livet. Jeg har vært med i kirkekoret og i kirke-ring i en årrekke. Jeg var kasserer i menigheten i flere år og har også vikariert som daglig leder i 2 år. Nå har jeg tid og mulighet og ønsker derfor å være en del av menighetsrådet.

2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg ønsker å bruke tid og krefter på det gode arbeidet som gjøres i menigheten og ser at menighetsrådet har en viktig oppgave.
Jeg jobber på bispedømmekontoret og kjenner kirkelig administrasjon og tror det kan være en styrke å ta med seg inn i menighetsrådet.

3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Menighetens visjon er Tilhørighet, tro og tjeneste. Jeg ønsker at dette er målet for alt arbeid som drives i menigheten.
Mine beste opplevelser i kirka har jeg når hele menigheten er samlet og  en kjenner det gode felleskapet på tvers av generasjoner. 
Jeg ønsker at alle som bor på Lund skal vite at Lund kirke er deres kirke.


Andre kandidater på samme liste