9

RANDI LILLETUN CHRISTENSEN

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?  
Jeg stiller til valg fordi jeg synes tro og menighetsliv er viktig, og at jeg vil bruke mer tid på dette fellesskapet. Da er dette en fin måte å gjøre det på.

2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Skal stemme på meg fordi jeg ønsker å være med å fortsette det gode arbeidet som gjøres med å gjøre Lund menighet til et felleskap der alle  føler seg inkludert.

3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Mine ønsker for Lund menighet er at kirka er en synlig og naturlig del av lokalmiljøet, og som rommer ulike mennesker, i ulike livsfaser.

Andre kandidater på samme liste