12

LINDA REME SAGEDAL

Stilling: . Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LUND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

1.	Hvorfor stiller du til valg?
Jeg stiller til valg fordi jeg er ønsker å bidra til at Lund kirke fortsetter å være en åpen og inkluderende menighet.

2.	Hvorfor skal vi stemme på deg?
Jeg ønsker en kirke som er raus og inkluderende.

3.	Hva er dine ønsker/tanker for Lund menighet?
Jeg ønsker at Lund menighet skal være et sted hvor mennesker føler seg velkommen, sett og verdsatt. Jeg ønsker at det skal være et tilbud for alle aldersgrupper i kirken, og vil satse på ungdom og unge voksne.

Andre kandidater på samme liste