12

ASBJØRN NILSEN AADNEVIG

Stilling: HR sjef. Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLEKKERØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1993 - 1995
2-årig etatsutdanning i Kystartilleriet

1995 - 1996
Psykologi grunnfag

1997 - 2000
Sosionomutdanning

2002 - 2003
MSc in Human Resource management

Verv i kirkelig sammenheng

1988 - 2000
Pianist/korleder, Flekkerøy

2000 - 2002
Pianist/lovsangsleder, Misjonssalen Oslo

2003 - 2007
Pianist/lovsangsleder, Storsalen Oslo

2014 - 2018
Leder barnekor, Flekkerøy menighet

Satsningsområder

  • Sang- og musikklivet i menigheten
  • Rekruttering, utvikling og omstilling i menighetslivet
  • Frivillighet satt i system. Fordeling av ansvar

Andre kandidater på samme liste

1
GRETHE ABUSDAL f. 1961, Enhetsleder intensiv Vesterøya 105
2
ANSTEIN NORHEIM f. 1991, Regnskapskonsulent Revemyrbakken 8
3
STIG RUNE SKARAN f. 1978, Barnehageassisten Revemyrknausen 3
4
KARIN BJØRNDAL f. 1984, Sykepleier - avd.leder Nestemyrveien 63
5
NOA OLIVER KRISTIANSEN f. 2002, Tømmerlærling Vragesløyfen 63
6
TONE VIGSØ f. 1972, Lektor og rådgiver Holta 6
7
RITA ERETVEIT f. 1965, Sykepleier Paulen 12
8
RUNE NIKOLAISEN f. 1967, Rådgiver Hattesteinen 44a
9
NILS GUTTORMSEN f. 1992, Gartner/avdelingsleder Østerøya 124
10
VIVIAN HOLM f. 1959, Fagarbeider Kvitefjellveien 4
11
ØYSTEIN KRISTIANSEN f. 1986, Servicekoordinator Bergstøveien 34
13
ANNE GRETE BIRKELAND f. 1971, Lærer Paulen 36
14
Sven Bjørn Hillesund f. 1970, Selger Skylleviga 121
15
OVE TOLLEFSRUD f. 1991, Purchaser/Daglig leder Vragesløyfen 6