2

JAN HENNING PETTERSEN

Stilling: pensjonist / daglig leder. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

- 1966
Alta Gymnas

1966 - 1967
Finnmark Landbruksskole

1968 - 1969
Utskrevet sersjantkurs/adm.linje/6mnd, del av førstegangstj.

1971 - 1985
Felleskjøpet Alta, seksjonsleder og senere daglig leder

1985 - 2010
Alta kommune, kultursjef

Verv i kirkelig sammenheng

2012 - 2019
Alt kirkelige fellesråd 1 periode nestleder og nå leder

2012 - 2019
Alta menighetsråd 1 periode vara/nå fast medlem

Verv i offentlig sammenheng

Finnmark jordsalgsstyre, medlem siste periode før FeFo, 2 år

Finnmark skogselskap, styremedlem og senere styreleder

Fylkeslandbruksstyret i Finnmak, medlem og styreleder 16 år

1977 - 1985
Alta arbeiderparti, leder


Andre kandidater på samme liste

1
MARTA KRISTINE IMS f. 1978, Lærer Evenskjer
3
HÅKON NORBYE f. 2000, Student Tromsø
4
VIBEKE RIEBER DANIELSEN f. 1966, Røntgenlege Svanvik
5
Ole-Johan Rødvei f. 1951, Pensjonist/politiker Meistervik
6
ROLF MAGNE HANSEN f. 1951, Pensjonist Lyngseidet
7
METTE MARIT SØREM GRANERUD f. 1961, Lektor Alta
8
HANS MATHIAS ELLINGSEN f. 1950, Pensjonist Hammerfest
9
SIGRID KARINE PAULSEN f. 1992, Spesialfysioterapeut Tromsdalen
10
ERLEND WELANDER f. 1975, Rektor Harstad
11
ODDGEIR SØLVFÆSTERSEN f. 1987, Daglig leder Lakselvbukt
12
TONE EDWARDS f. 1972, Hjelpepleier Vangsvik, Senja
13
OLE KVIEN VORHAUG f. 1952, Forsvarspensjonist /bonde Moen i Målselv
14
SILJE BJØRKÅS HENRIKSEN f. 2002, Student Båtsfjord
15
HANNE KARIN VANG f. 1963, Klinisk sosionom Alta