4

SISSEL EFTESTØL HARBAKK

Stilling: . Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1967 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1985 Kvinlog
5
ESPEN ROGSTAD f. 1995 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1993 Lindefjeld