4

SISSEL EFTESTØL HARBAKK

Stilling: . Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1966 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1984 Kvinlog
5
ESPEN ROGSTAD f. 1994 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1992 Lindefjeld