4

SISSEL EFTESTØL HARBAKK

Stilling: . Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1968 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1986 Kvinlog
5
ESPEN ROGSTAD f. 1996 Engedal
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1994 Lindefjeld