5

ESPEN ROGSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1994 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1966 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1984 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1974 Harbakk
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1992 Lindefjeld