5

ESPEN ROGSTAD

Stilling: . Fødselsår: 1995 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FJOTLAND SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HOMME f. 1967 Kvnlog
2
BIRGITTE KVINLAUG f. 1985 Kvinlog
4
SISSEL EFTESTØL HARBAKK f. 1975 Harbakk
7
HEIDI LINDEFJELD f. 1993 Lindefjeld