9

LIV SISSEL ENSRUD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TØRBERGET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1951, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1953, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1952, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1966, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1964, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1975, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1958, Pensjonist Tørberget
8
HANS PETER NYHUUS f. 1960, Sjåfør og gardbruker Varåholla
10
ANITA ERIKSEN f. 1967, Lærer Tørberget
11
PAUL HALVDAN KRISTIANSEN f. 1977, Fabrikkarbeider Storsvea
12
KURT BAKKE f. 1954, Fabrikkarbeider Midtskogsberget