11

PAUL HALVDAN KRISTIANSEN

Stilling: Fabrikkarbeider. Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TØRBERGET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE MARTIN NORDERHAUG f. 1949, Pensjonist/næringsdr. Storsvea
2
EVA NYSTED f. 1951, Pensjonist Tørberget
3
PER ARTHUR ENSRUD f. 1950, Pensjonist Tørberget
4
INGER OTTERSHAGEN f. 1964, Renholdsoperatør Storsvea
5
KARIN STORSVEEN HOLTH f. 1962, Musiker Midtskogsberget
6
ANITA EKSE KRISTIANSEN f. 1973, Kokk Midtskogsberget
7
ELISABETH SLAAEN BLIKSTAD f. 1956, Pensjonist Tørberget
8
HANS PETER NYHUUS f. 1958, Sjåfør og gardbruker Varåholla
9
LIV SISSEL ENSRUD f. 1949, Pensjonist Tørberget
10
ANITA ERIKSEN f. 1965, Lærer Tørberget
12
KURT BAKKE f. 1952, Fabrikkarbeider Midtskogsberget