2

DORTHE OLEANNE PENTZEN

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRE TRYSIL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste