8

HANS RYDJE

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRE TRYSIL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste