2

RAGNHILD JOHANNE STOKKER KRUSE

Stilling: . Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TRØMBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste