2

HANNE GURINE AANENSEN

Stilling: Teamleder. Fødselsår: 1977 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Cand.Mag fra NTNU

Verv i kirkelig sammenheng

Leder for julemessekomiteen i Stovner kirke

Verv i offentlig sammenheng

Styremedl og sekr i foreldreutvalget (FAU) Stovner skole

Satsningsområder

  • Aktiviteter for barn og unge.
  • Den årlige julemessa og forberedelser rundt denne.
  • Øke interessen for kirken og det den har å tilby de som bor i menigheten.

Andre kandidater på samme liste

1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1955, Pensjonist GRINDBAKKEN
3
KNUT RAGNVALD MOE f. 1950, Pensjonist TJONERUDVEIEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1953, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1971 HØYBRÅTENVEIEN
6
KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN f. 1983, Høyskolelektor-stipendiat OSPELIA
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1965, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1992, Sykepleier VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1970, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1980, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA
ØYVIND KITTELSAA f. 1981, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
INGER ELISABETH KRISTIANSEN f. 1951, Pensjonist VESTLISVINGEN
TONE GJERALD f. 1959, Sekretær JACOBINE RYES VEI