9

ARNE HAGEN

Stilling: . Fødselsår: 1944 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i offentlig sammenheng

Leder av fellesrådet , Råholt, Eidsvoll

Menighesråd i Råholt i Eidsvoll flere perioder.

Satsningsområder

  • Et godt tilbud til barn og unge.
  • Gode gudstjenester.
  • Tilbud til voksne som ønsker å lære mer om Bibelen

Utfyllende presentasjon

Arne Hagen er født og oppvokst på Raufoss, før han fikk utdanning i Luftforsvaret, og i Canada. Ansatt i Forsvaret i mange år, inntil han fikk et hjerneslag. Han har siden engasjert seg i arbeidet for å forhindre hjerneslag. Hans andre store engasjement har vært menighetsarabeid. 

Andre kandidater på samme liste