11

HARALD BUHAUG

Stilling: . Fødselsår: 1942 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Først Gudsjenesten, felleskapet om Ord og sakrament.
  • Dernest menighetens engasjement i Equador

Utfyllende presentasjon

Harald har vært tilknyttet SINTEF og NTH/NTNU mesteparten av sitt yrkesliv og er nå pensjonist. Gift med Gerd og har tre barn og seks barnebarn. Familien har vært nært knyttet til og engasjert i Berg menighet gjennom mange år, og setter spesielt stor pris på menigehetens arbeid i Equador.

Andre kandidater på samme liste