1

LARS HANA

Stilling: Døveprest. Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Misjonsprest i Japan, sokneprest i Odda,

og døveprest i Bergen

sjømannsprest i New York, kapellan i Gjøvik

Verv i kirkelig sammenheng

Menighetsråd i Døves menighet, Bergen

Menighetsråd i Odda, Skare, Tyssedal, Gjøvik

Verv i offentlig sammenheng

1993 - 1997
Kretsstyremedlem, Oppland krets KFUK-KFUM

1996 - 2006
Presteforeningen, ulike verv

2000 - 2007
Styremedlem, Konows senter Bergen (stiftelsen Signo)

2007 - 2008
Styreleder, Konows senter Bergen (stiftelsen Signo)

Satsningsområder

  • Bygge menighet og fellesskap
  • Barn og unge
  • Grønn menighet

Utfyllende presentasjon

Opptatt av å bygge menigheten i bredde og dybde. I bredde med å få flere med gjennom varierte tilbud og ulike kulturaktiviteter; i dybde med samlinger som gir refleksjon over liv og tro. Menigheten skal se og være tilstede i folk sine liv og være et sted hvor alle kan føle seg hjemme. Det er viktig å støtte det gode arbeidet som gjøres, spesielt for barn og unge, og ha fokus på grønn menighet

Andre kandidater på samme liste

2
KARI FLÅTEN f. 1976, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1967, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1956, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1972, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1947, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1973, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1953, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal