2

KARI FLÅTEN

Stilling: Pedagogisk leder. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1955, Døveprest 5305 Florvåg
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1965, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1954, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1970, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1945, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1971, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1951, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal