2

KARI FLÅTEN

Stilling: Pedagogisk leder. Fødselsår: 1976 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1957, Døveprest 5305 Florvåg
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1967, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1956, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1972, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1947, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1973, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1953, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal