3

ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN

Stilling: Advokat. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1955, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1974, Pedagogisk leder 5306 Erdal
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1954, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1970, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1945, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1971, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1951, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal