3

ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN

Stilling: Advokat. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1957, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1976, Pedagogisk leder 5306 Erdal
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1956, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1972, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1947, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1973, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1953, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal