3

ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN

Stilling: Advokat. Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1956, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1975, Pedagogisk leder 5306 Erdal
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1955, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1971, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1946, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1972, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1952, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal