4

JACK HERMUND BIRKENES

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1956 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Befraktningssjef (shipping)

shipping/økonomi utdannet

Verv i kirkelig sammenheng

medlem av Erdal menighetsråd, kasserer

Satsningsområder

  • Gjøre Erdal kirke til et samlingssted

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1957, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1976, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1967, Advokat 5305 Florvåg
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1972, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
6
STEINAR HAUGEN f. 1947, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1973, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1953, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal