5

MARIANNE WANG FÆRESTRAND

Stilling: Vikar, kirketjener. Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Legesekretær

Statsvitenskap, Østfold distriktshøyskole (ØDH)

1992 - 1993
Gimlekollen mediesenter, radio

1993 - 1994
Stipendiat, Gimlekollen radio

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem, RIN Hordaland

Satsningsområder

  • Barn og unge
  • Inkluderende kirkefellesskap for alle

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1955, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1974, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1965, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1954, Pensjonist 5306 Erdal
6
STEINAR HAUGEN f. 1945, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1971, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1951, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal