5

MARIANNE WANG FÆRESTRAND

Stilling: Vikar, kirketjener. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Legesekretær

Statsvitenskap, Østfold distriktshøyskole (ØDH)

1992 - 1993
Gimlekollen mediesenter, radio

1993 - 1994
Stipendiat, Gimlekollen radio

Verv i offentlig sammenheng

Styremedlem, RIN Hordaland

Satsningsområder

  • Barn og unge
  • Inkluderende kirkefellesskap for alle

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1958, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1977, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1968, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1957, Pensjonist 5306 Erdal
6
STEINAR HAUGEN f. 1948, Lærer, pensjonist 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1974, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1954, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal