6

STEINAR HAUGEN

Stilling: Lærer, pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ERDAL SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer, cand. mag / spesialpedagog

Verv i kirkelig sammenheng

frivillig i Erdal menighet, formiddagstreff og etter skoleti

Medlem av Erdal diakoniutvalg, leder for AU-diakoni Askøy

Verv i offentlig sammenheng

Barne- og ungdomsarbeider, bl.a. Blå Kors

Miljøarbeider, rusomsorg, Frelsesarmeen og Blå Kors

Vikarlærer i voksenopplæring for innvandrere

Satsningsområder

  • Frivillig, diakonalt arbeid
  • Få med de "kirkefremmede"
  • Åpen og inkluderende kirke

Andre kandidater på samme liste

1
LARS HANA f. 1958, Døveprest 5305 Florvåg
2
KARI FLÅTEN f. 1977, Pedagogisk leder 5306 Erdal
3
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN f. 1968, Advokat 5305 Florvåg
4
JACK HERMUND BIRKENES f. 1957, Pensjonist 5306 Erdal
5
MARIANNE WANG FÆRESTRAND f. 1973, Vikar, kirketjener 5305 Florvåg
7
GERD OLAUG VIKESLAND f. 1974, Lektor 5306 Erdal
8
TONE IRENE MYKING ANDERSEN f. 1954, kirketjener, pensjonist 5306 Erdal